Zoek
Sluit dit zoekvak.
architectuur & stedenbouw 1965-1990

Diagoonwoningen van Hertzberger in de gevarenzone

De experimentele Diagoonwoningen zijn door Herman Hertzberger in de jaren 1967-1969 ontworpen voor een woonwijk in de gemeente Vaassen. Deze wijk is nooit gerealiseerd, maar op initiatief van de Stichting Experimentele Woningbouw werden uiteindelijk in 1970-1971 wel acht van deze Diagoonwoningen in Delft gebouwd.
Eén van deze woningen is op afspraak te bezoeken. Het huis is bewoond en kan daarom gezien worden als een museumhuis in ‘werkende staat’. Verder informatie vindt u onder www.diagoonwoningdelft.nl

De Diagoonwoningen verkeren momenteel echter in de gevarenzone. Recht tegenover het blokje woningen staan studentenwoningen van huisvester DUWO, die het complex uit 1972-1974 wil herontwikkelen en van 700 studentwooneenheden naar 1200 wooneenheden wil gaan, plus een parkeergarage van zes verdieping in het kleine parkje tussen de woningen en het complex. De gemeente Delft heeft helaas nog geen aanstalten gemaakt om een inventarisatie te maken van de wijken van na de wederopbouwperiode, laat staan een analyse en waardering. Er is dienaangaande geen enkel beleid waarop initiatieven van projectontwikkelaars en corporaties gestuurd (kunnen) worden. En dat terwijl het overgrote deel van deze wijken architectonisch en stedenbouwkundig zorgvuldig en in samenhang zijn ontworpen inclusief juist ook de groen- en waterstructuur.
Deze woningen zijn zo interessant omdat ze al meer dan 50 jaar bewoond zijn, voortdurend zijn aangepast aan veranderende eisen en wensen, en nog steeds met veel plezier en engagement ook door de nieuwe generatie bewoners wordt gekoesterd. Bovendien vormen ze binnen de inspraakbeweging een uitzondering wat betreft de conceptuele ontwikkeling. Gezien de huidige woningbouwopgave zou er aanzienlijk meer belangstelling moeten zijn voor de resultaten die dit experiment al ruim een halve eeuw genereert. Start je nu een experiment dan moet je weer zoveel jaar wachten op uitkomsten.
Daarnaast staat het oeuvre van Hertzberger al sterk onder druk. SoZa in Den Haag wordt waarschijnlijk nu toch gesloopt, en Centraal Beheer is door nalatigheid inmiddels al min of meer verwoest. De titel van de documentaire over CB is niet voor niets Proof of the Pudding, zonder de rest van deze uitdrukking. De Diagoonwoningen zijn daar wel een mooi voorbeeld van.

Robert von der Nahmer (bewoner van één van de acht Diagoonwoningen)

http://www.diagoonwoningdelft.nl

www.hertzberger.nl

The Proof of The Pudding is te bekijken op NPO2

Diagoonwoning in de Gids