Zoek
Sluit dit zoekvak.
architectuur & stedenbouw 1965-1990

Brandbrief: Stop de sloop van SoZa!

Er is een brandbrief opgesteld door Floortje Keijzer, aan de Tweede Kamer met de oproep om kamervragen te stellen over de gevolgde procedure en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te vragen het gebouw te beschermen met de status van Rijksmonument.

Het unieke gebouw is in 1979 ontworpen door de inmiddels 92-jarige architect Herman Hertzberger en in 1990 opgeleverd. Het is een van de weinige voorbeelden van Nederlands Structuralisme. Ondanks de grote omvang is het met een verbluffende eenvoud opgebouwd uit een serie standaard prefab elementen. Internationaal is het een van de meest gewaardeerde gebouwen uit de post 65-periode. Met andere woorden, vanuit historisch perspectief krijgen we er spijt van als dit gebouw wordt gesloopt.

Niks lijkt de sloop van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog in de weg te staan. Het kolossale betonnen gebouw van Herman Hertzberger is net 30 jaar oud en moet nu al wijken voor een nieuw plan dat meer verkoopbare vierkante meters oplevert. De markt bepaalt het lot van dit schoolvoorbeeld van Nederlands Structuralisme dat in plaats van de sloophamer een status als Rijksmonument verdient.

Onderteken de brief!

Wil je de brief medeondertekenen, stuur dan een mail met je naam en je functie naar floortjekeijzer@vmnmedia.nl

 

Foto: