Zoek
Sluit dit zoekvak.
architectuur & stedenbouw 1965-1990

Wat zijn de cultuurhistorische kwaliteiten van Lelystad?

Foto: Maarten Laupman

Op maandag 20 februari geeft Michelle Provoost (International New Town Institute) een presentatie van de cultuurhistorische verkenning over Lelystad die zij in opdracht van de gemeente heeft opgesteld. Hoewel er in Lelystad nogal veel is gesloopt, veel meer dan in andere groeikernen, heeft de gemeente dit onderzoek laten uitvoeren met als doel de kennis van de ontstaansgeschiedenis en het inzicht in de kwaliteiten van Lelystad te vergroten. Wat zijn de waardevolle woningen, objecten, (groen)structuren waarmee rekening gehouden moet worden in de toekomst? De jonge stad staat namelijk aan de vooravond van een fikse groei; er zijn plannen voor 40.000 nieuwe woningen in de maak. Hiermee is een verdubbeling van de omvang en het aantal inwoners gemoeid.

De nieuwe Polderhoofdstad werd aanvankelijk door de illustere stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren getekend als een monumentale stad aan het water met brede wegen en gescheiden verkeersstromen. Maar de stedenbouwkundigen die daadwerkelijk met de bouw van de stad aan de slag gingen verlegden in de plannen het accent van een drie driemensionaal ontwerp naar een flexibel proces. Er werd geen eindbeeld voor de stad ontworpen maar een structuurschema waarvan de invulling kon meebewegen op de onbekende toekomstige groei. Dat was niet specifiek voor Lelystad maar eerder een sign of the times, aldus Provoost. ‘Eind jaren 1960 werd het ontwikkelen van een stad niet meer beschouwd als het realiseren van een ontwerp maar als het op de juiste manier organiseren van een proces. Juist deze paradigmawisseling is bepalend geweest voor hoe Lelystad er tegenwoordig uitziet.’

In de CV komen het centrum en de drie woonwijken aan bod met telkens alle beeldbepalende objecten en ensembles. Een verzameling van high-tech, futuristische en structuralistische architectuur. Met zo’n rapport krijgt het zelfbewustzijn van de stad een flinke boost en mag je hopen dat de sloopkogel tot rust komt. Het huidige station Lelystad is een ontwerp uit 1988 van Peter Kilsdonk en László Vákár.

20 februari 2023; in het Agora te Lelystad presentatie CV Lelystad door Michelle Provoost (INTI) met inleiding van wethouder Piet van Dijk. Geïnteresseerden kunnen zich voor deze avond aanmelden met naam en aantal personen door een mail te sturen naar: omgevingsvisie@lelystad.nl.

Presentatie over de historie van Lelystad op 20 februari

Joosje van Geest