Zoek
Sluit dit zoekvak.
architectuur & stedenbouw 1965-1990

Verkenning van de groeikern Purmerend

Foto: cover CV Purmerend, International New Town Institute

Is er in Purmerend betekenisvolle architectuur uit de naoorlogse periode te vinden? Met die vraag heeft de gemeente een cultuurhistorische verkenning laten opstellen waarin de zeven naoorlogse uitbreidingswijken uit de periode 1945-1990 uitvoerig onder de loep worden genomen. Deze wijken werden grotendeels door de bureaus van Wieger Bruin en Fred Zandvoort ontworpen, telkens volgens de toenmalige stedenbouwkundige opvattingen.

De aanleiding voor dit onderzoek is dat er steeds vaker (her)ontwikkelplannen worden gemaakt voor de naoorlogse wijken van Purmerend. Maar onbekend is of er dan historisch waardevolle objecten, structuren en ensembles uit de groeikernperiode in het geding zijn. De CV beschrijft daarom de ontstaansgeschiedenis van ieder stadsdeel en formuleert per wijk de bijzondere kenmerken en structuren. Tevens is per wijk ingezoomd op een aantal gebouwen en (woningbouw)ensembles, die bijzonder zijn vanwege hun stedenbouwkundige, architectuur- of cultuurhistorische waarde. En die blijken er volop te zijn!

De Cultuurhistorische Verkenning van de naoorlogse uitbreidingswijken van Purmerend werd gemaakt in 2021 door het International New Town Institute in opdracht van de Gemeente Purmerend.

Vanuit het INTI wordt gewerkt aan een onderzoeksprogramma naar hoe jong erfgoed een positieve rol kan spelen in de ruimtelijke ontwikkeling van de Nederlandse New Towns. Daartoe worden New Town Labs georganiseerd, dat ontwerp inzet, en is de Groeikernenkring opgericht waarin kennis en ervaringen worden gedeeld en verspreid. Via onderstaande link is het jaarverslag van deze kring van 2020 te vinden.

http://www.newtowninstitute.org/pdf/210421INTI-Post65Groeikernenkring_screen.pdf

 

   

Foto’s uit CV van: Galerijflats in Wheermolen, ketel- en pomphuis van de stadsverwarming en het wijkcentrum De Inval.