Search
Close this search box.
architectuur & stedenbouw 1965-1990

Utrecht gaat 38 jonge monumenten aanwijzen

De stad Utrecht wil 38 jonge complexen en panden aanwijzen als gemeentelijk monument. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Het gaat om bijzondere gebouwen en objecten uit de periode 1970-2008, waaronder wooncomplexen, kantoren, gebedshuizen, bruggen en een stationsgebouw. De lijst van gebouwen en objecten is opgesteld na een inventariserend onderzoek dat heeft plaatsgevonden in samenwerking met lokale partijen als Oud Utrecht, Usine, Heemschut en het Cuypersgenootschap. Met het plan sluit Utrecht aan bij het landelijke programma Post ’65, waarbij erfgoed uit de jaren van 1965 tot 1990 in kaart wordt gebracht. Karakteristiek voor die tijd is de stadsvernieuwing, waarbij veel aandacht was voor herstel van de verwaarloosde binnenstad en de oude stadswijken. In Utrecht wordt ook de periode tussen 1990 en 2008 meegenomen, waarin iconische architectuur hoog in het vaandel stond. Zo komen meerdere gebouwen op het Utrecht Science Park – internationaal bekend om hun uitgesproken architectuur – in aanmerking voor een monumentenstatus.

Door de complexen, gebouwen en objecten te bestempelen als gemeentelijk beschermd monument, blijven ze behouden voor de huidige én volgende generaties, aldus het dagelijks bestuur van de Domstad. De komende weken gaat de gemeente in gesprek met eigenaren. Het definitieve besluit tot aanwijzing valt naar verwachting binnen 26 weken. “Omdat het gaat om relatief jong erfgoed, zal in de bescherming nadrukkelijk het accent worden gelegd op de kernwaarden. Dat zijn de belangrijkste monumentale waarden van een gebouw, complex of object. Hiervoor geldt dat een zorgvuldige omgang met deze monumentale waarden voorop staat. Dat betekent niet dat er een stolp overheen gaat, maar dat aanpassen maatwerk vraagt”, aldus verantwoordelijk wethouder Rachel Streefland (Erfgoed).

Utrecht telt op het ogenblik 3.254 monumenten, waarvan 1.669 rijksmonumenten en 1.585 gemeentelijk beschermde monumenten. De laatste keer dat in de Domstad een groot aantal gebouwen en complexen werd aangewezen als gemeentelijk monument was in 2016. Toen kregen veertig naoorlogse gebouwen en complexen uit de periode 1945-1970 een monumentenstatus.

Michiel Kruidenier

Voor de volledige lijst van nieuwe potentiële monumenten, zie:

https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/a22ad05e-f0f7-4020-a6dd-b469e0e5a6a9

https://www.utrecht.nl/nieuws/nieuwsbericht-gemeente-utrecht/gemeente-utrecht-wil-jonge-monumenten-aanwijzen/

Foto’s:
Voormalig provinciekantoor, Pythagoraslaan, 1982 (Het Utrechts Archief)
Stadsvernieuwing Jan Meijenstraat (Wijk C), 1983 (Het Utrechts Archief)