Search
Close this search box.
architectuur & stedenbouw 1965-1990

Uitbreiding en vernieuwing van Gouda in de periode 1965-2010

Titel rapport:
Kaartlagen: stadsuitbreiding en stadsvernieuwing 1965-2010.

In opdracht van:
Gemeente Gouda

Auteurs:
Els Bet stedebouwkundige en Van Meijel – adviseurs in cultuurhistorie, Maarten Wamsteeker en van leon Meijel, 2022

www.adviseursincultuurhistorie.nl

Het verhaal, de analyse en de duiding van de Post ‘65 wijken en stadsvernieuwing in Gouda verwerkt in een GIS-kaart met pop-ups, klikteksten, data en kaarten. Vertrekpunt voor de opbouw van de kaartlaag 1965-2010 zijn de landschappelijke ondergrond, de stedenbouwkundige ontstaansgeschiedenis en het ‘verhaal van Gouda’. Thema’s die daarin o.a. aan de orde komen zijn: sanering en herwaardering, bouwen voor de buurt, experimentele woningbouw, burgerparticipatie, beschermd stadsgezicht, arbeidsmigrant, fietspadenstelsel en compacte stad. Iedereen kan zelf kaartlagen of thema’s kiezen en combineren met de legenda als wegwijzer. Die ontdekkingstocht leidt tot een beter begrip van de historische en actuele stad, én tot aanknopingspunten voor de toekomstige stad.