Zoek
Sluit dit zoekvak.
architectuur & stedenbouw 1965-1990

School De Vuurvogel in Malden blijft behouden

Jenaplanschool De Vuurvogel in Malden is al verscheidene malen in het nieuws geweest. In 2021 nam de Gemeente Heumen een motie aan om het gebouw te slopen. Dit besluit wekte zowel bij inwoners van Malden, als bij erfgoedorganisaties nogal wat weerstand op. Verschillende erfgoedpartijen dienden een verzoek in tot behoud van het gebouw.

De Vuurvogel is in 1978 ontworpen door architectenbureau Jan Verhoeven uit Hoevelaken. Verhoeven (1926-1994) is een van de bekendste vertegenwoordigers van het structuralisme in Nederland. De verschillende ruimtes in het schoolgebouw zijn op basis van een modulesysteem vormgegeven en komen samen in het hart van het gebouw: de centrale ontmoetingsruimte. Daarnaast is de Vuurvogel als eerste in Nederland volledig opgezet volgens het Jenaplanconcept.

Het Gelders Genootschap heeft een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de cultuurhistorische waarden van het pand, met als conclusie dat behoud van het gebouw in meerdere opzichten nastrevenswaardig is. Arcadis heeft daarbij onderzoek gedaan naar het cascoherstel van het gebouw. Op basis van deze rapporten heeft het college besloten geen opvolging te geven aan de motie tot sloop. Het gebouw zal dus behouden blijven. De Gemeente onderzoekt nu of er goedkope huurwoningen voor jongeren in het pand kunnen worden gerealiseerd.

Michiel Kruidenier

Foto: Erfgoedvereniging Heemschut

https://www.gelderlander.nl/heumen/vuurvogel-malden-in-beeld-als-wooncomplex-voor-jongeren~a02d7b86/

https://www.youtube.com/watch?v=Dhu9MDyZejI

https://post65.nl/vernieuwd-complex-jan-verhoeven/