Zoek
Sluit dit zoekvak.
architectuur & stedenbouw 1965-1990

‘Uiteindelijk is niets zo duurzaam als de waarde, de kwaliteit en de schoonheid herkennen in het al bestaande.’

voormalig Gerechtsgebouw Breda, 1975-1986 
Foto: R. Zwinkels. voormalig Gerechtsgebouw Breda, 1975-1986 

Bij Rijksgebouwen uit de Post’65 periode moet je denken aan die enorme grote kantoorreuzen waarin hele ministeries zijn ondergebracht. Maar ook gevangenissen, gerechtsgebouwen, musea of archiefgebouwen zijn vaak in bezit van de rijksoverheid. De Rijksbouwmeester heeft samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed over deze bouwwerken een publicatie gemaakt: Post’65 Inspirerende bouwkunst, ons wereldbeeld in de architectuur van na 1965, waarin een twintigtal van deze rijksgebouwen zijn beschreven en in beeld gebracht. Behalve de architectuur; vaak uit clusters opgebouwde betonstructuren, is ook de stedenbouwkundige context inzichtelijk gemaakt; met bijvoorbeeld de typische jaren 1970 verkeersopvatting van gescheiden verkeersstromen voor gemotoriseerd en langzaam verkeer.

Meer inzicht en begrip voor deze bouwwerken maakt het ook logischer om ze in de toekomst te behouden en om ze (eventueel) te transformeren. Of zoals Floris Alkemade en Susan Lammers (RCE) in het voorwoord schrijven: ‘lees de gebouwde geschiedenis nadrukkelijk niet als een bevroren toestand, maar als onderdeel van een doorgaande beweging, waarbij veranderende eisen het begin van een zinvolle bewerking van een gebouw inluiden. Een cultuur waarbij niet de tabula rasa het uitgangspunt vormt, maar de tabula scripta; het al beschreven blad waarop wordt doorgeschreven.’

In het laatste hoofdstuk ‘Second life’, wordt middels casestudies van TUstudenten uiteengezet hoe Post’65 gebouwen getransformeerd zouden kunnen worden; met natuurlijk alle aandacht voor verduurzaming dmv energieproductie, waterberging, vergroening en hergebruik van materialen.

Het boek met originele tekeningen, historische beelden en foto’s van de huidige staat van 22 rijksgebouwen, kan je downloaden via onderstaande link.

https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/adviezen-publicaties/publicatie/2021/10/12/inspirerende-bouwkunst

foto’s uit het rapport van het Rijkskantoorgebouw in Leeuwarden, het voormalige ministerie van O&W in Zoetermeer en de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.