Search
Close this search box.
architectuur & stedenbouw 1965-1990

Gemaal Halfweg (1975-1977): Monument

Gemaal Halfweg
foto: Rolf Bron

Het Boezengemaal Halfweg in Amsterdam-Westpoort is bestempeld tot gemeentelijk monument. Het gemaal aan de Wethouder Van Essenweg 1-3 is gebouwd in 1975 – 1977. Ontwerper is de Amsterdamse architect Dick Slebos (1923-2001), die nauw samenwerkte met het Amersfoortse ingenieursbureau DHV (Dwars, Heederik en Verhey). Het resultaat, een functioneel en als gemaal herkenbaar gebouw, is een goed voorbeeld van integratie van techniek en architectuur. Het nieuwe monument verving in 1977 het uit 1852 daterende stoomgemaal van het Hoogheemraadschap Rijnland, dat al veel langer rijksmonument is.

De aanwijzing van het aan de rand van Amsterdam gelegen utilitaire complex is van groot belang omdat toekomstige aanpassingen aan veranderende techniek en de gevolgen van klimaatverandering voor het waterpeil nodig zullen zijn. Dankzij de beschermde status zullen die met respect voor de architectuur kunnen worden doorgevoerd.

Met dit jonge monument wordt aandacht gevraagd voor het karakteristieke Nederlandse erfgoed uit de periode 1965-1990 van de waterschappen.

Joosje van Geest

 

https://www.heemschut.nl/nieuws/actueel/bericht/succes-monumentenstatus-voor-gemaal-halfweg-in-amsterdam

https://imagonarrans.blogspot.com/2013/11/het-verdwenen-zijkanaal-f-noordzeekanaal.html