Zoek
Sluit dit zoekvak.
architectuur & stedenbouw 1965-1990

Gebouw De Nijverheid, Amersfoort

Architect:
Architekten Kollektief Heijdenrijk, 1984-1985


Titel rapport:
Waardestelling Gebouw De Nijverheid, Amersfoort

In opdracht van:
Stichting Industrieel Erfgoed in de Stad Amersfoort (Siesta); Ten tijde van het onderzoek werd dit gebouw niet met sloop bedreigt, maar de slechte staat van onderhoud in combinatie met het vermoeden dat het hier mogelijk een, vanuit architectuurhistorisch perspectief, waardevol pand betreft, waren redenen tot zorg. Inmiddels (2023) staat het pand op de nominatie om te worden afgebroken.

Auteur:
De Onderste Steen, Michiel Kruidenier, 2020

www.onderstesteen.com

Begin jaren ’80 besloot het bestuur van het Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort (RWA) dat nieuwbouw voor de sociale werkplaats nodig was. Het RWA liet op bedrijventerrein Isselt drie nieuwe gebouwen neerzetten, waarbij zij het belang van een goede architectuurvisie onderstreepte. Zij trokken voor de nieuwe gebouwen drie architectenbureaus aan, alle met een geheel eigen signatuur: Alberts & Van Huut (administratief dienstencentrum De Brandaen), OMA (industriële werkplaats De Stapsteen) en Architectengroep E.D./Architekten Kollektief Heijdenrijk (sociale werkplaats De Nijverheid). Alle drie de gebouwen werden vlak na elkaar en op loopafstand van elkaar gerealiseerd.

Architekten Kollektief Heijdenrijk ontwierp een gebouw met een nagenoeg symmetrische, M-vormige plattegrond op basis van een raster van vierkanten. De indeling van het gebouw werd bepaald door de twee voornaamste arbeidsvelden. Een ‘lichte’ hal voor het verwerken van textiel, papier en verpakkingen was in de linker vleugel gesitueerd. Een ‘zware’ hal voor het bewerken van metaal bevond zich in de rechter vleugel. In het middendeel waren de centrale voorzieningen aangebracht, zoals de entree, de receptie, de garderobe, de toiletten, de kantoren, de kantine en – aan de achterzijde – het magazijn.

Het pand vertegenwoordigt een hoge architectuurhistorische waarde, mede vanwege de structuralistische opzet.

Foto’s: De Onderste Steen, M. Kruidenier