Zoek
Sluit dit zoekvak.
architectuur & stedenbouw 1965-1990

Experimenten uit jaren 1970 opnieuw actueel

Foto: plattegrond experimentele flats Overvecht, experimentelewoningbouw.nl

Uit experimentele woningbouwprojecten uit de jaren 1970 kunnen we nog steeds interessante lessen trekken! Dat komt bijvoorbeeld goed tot uitdrukking in de leuke podcast ‘Kan een woonexperiment uit de jaren ’70 inspireren om woningnood op te lossen?’ van programmamaker Veerle van Dieren die sinds enkele jaren zelf in de ‘communeflats’ in Overvecht te Utrecht woont. De podcast werd gemaakt naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de woonflats en geeft heel veel informatie over hoe er gewoond werd en wordt. De flats zijn ontworpen door gemeentearchitecten W. Janssen en J. Smets in 1968-1970, en gebouwd binnen het rijkssubsidieprogramma voor experimentele woningbouw, ingesteld door de toenmalige minister volkshuisvesting en ruimtelijke ordening W.F. Schut.

Meest interessant zijn de plattegronden van deze flats waarbij telkens vier appartementen een grote, collectieve hal delen. Een soort extra woonkamer. Deze werd gebruikt als speelruimte voor kinderen, logeervertrek, vergaderruimte etc. Destijds hanteerden vrijwel alle bewoners het ‘open deuren beleid’; als je voordeur open stond (en dat was meestal het geval) kon je gewoon bij elkaar naar binnen lopen. Collectieve voorzieningen in een wooncomplex, zoals een ruime hal, lijken opnieuw een goede oplossing, bijvoorbeeld om vereenzaming tegen te gaan, om bewoners van kleine appartementen uitwijkmogelijkheden te bieden, voor feestjes, om sociale vaardigheden te ontwikkelen of om kinderen bij elkaar onder te brengen. Om er maar een paar te noemen.

https://www.nporadio1.nl/podcasts/docs/59779/39-de-geplande-commune

https://www.duic.nl/algemeen/50-jarig-jubileum-experimentele-flats-overvecht-bewoners-nog-steeds-laaiend-enthousiast/