Zoek
Sluit dit zoekvak.
architectuur & stedenbouw 1965-1990

Dubbelkerk ‘De Open Hof’, Ede

Architecten: H.J. Messelink & K.W. Ganzevoort, 1970-1972

De positie van de Kerk in de samenleving verandert in de jaren zestig sterk. Ten grondslag daaraan liggen welvaartsgroei, ontzuiling, medezeggenschap en emancipatie. Dat leidt tot ontkerkelijking, hervorming van de liturgie en herbezinning op de kerkenbouw. Vanaf die tijd krijgen nieuwe kerkgebouwen veelal een bescheiden plek, een compact formaat en een eenvoudige architectuur. Meer dan voorheen verschuift de aandacht in het ontwerp naar het interieur. Innovatief voor die tijd is dubbelgebruik door verschillende geloofsrichtingen. In ‘De Open Hof’ zijn de gereformeerde en de hervormde kerkzaal herkenbaar aan de houten gevelafwerking van de bouwvolumes. Beide kerkzalen liggen aan weerszijden van een gezamenlijke ontmoetingsruimte met garderobe, sanitair en crèche. De oecumenische gedachte heeft in 1997 een vervolg gekregen, want sindsdien gaan beide geloofsrichtingen samen verder in één kerkzaal.


Auteur:
Leon van Meijel

Fotografie:
Gert Jan Koster

Tekeningen:
Bouwarchief Ede

Eerder gepubliceerd in:
Leon van Meijel, Post ’65-erfgoed in de gemeente Ede (1965-1990): 30 alledaagse en uitzonderlijke iconen, Ede / Nijmegen, 2023

Delen:

Meer Gids items: