Zoek
Sluit dit zoekvak.
architectuur & stedenbouw 1965-1990

De Entree, Zoetermeer


Titel rapport:
De entree Zoetermeer. Cultuurhistorische inventarisatie & waardestelling, november 2019

Gegevens object:
Afrikaweg: introductie van de Afrikaweg met de H-structuur uit het Struktuurplan Zoetermeer ’68

In opdracht van:
Gemeente Zoetermeer; cultuurhistorisch onderzoek als uitgangspunt voor herontwikkeling van de Afrikaweg

Auteur:
Contrei, cultuurhistorie & ruimtelijke kwaliteit, 2019

www.contrei.eu

De Afrikaweg is aangelegd als onderdeel van het hoofdwegenontsluitingsstelsel van de groeikern Zoetermeer. De weg is onderdeel van de zogenaamde H-structuur, dat al geïntroduceerd werd in het eerste ontwerp voor deze new Town met het Struktuurplan Zoetermeer ’68. Het idee achter dit stelsel van vrijliggende provinciale wegen was het bevorderen van de verkeersveiligheid en het vrijwaren van de woonwijken van doorgaand verkeer. Geheel overeenkomstig de tijdgeest leidde dit tot een vierbaans, met groen omzoomde autoweg als een ‘parkweg’, op een verhoogd talud met ongelijkvloerse kruisingen voor voet- en fietspaden. Aan de parallelwegen werden kantoren op ruime groene kavels gebouwd. Onderdoorgangen verbinden de woonwijken aan weerszijden van de weg met elkaar.

Contrei voerde een cultuurhistorische inventarisatie met waardestelling uit voor de herontwikkeling van de Afrikaweg. In de advisering gaan zij in op de ruimtelijke problematiek van de verschillende deelsecties van de weg, om in te spelen op de uiteenlopende en locatiegebonden deelopgaven. Het is de uitdaging om van een scheidslijn tussen verschillende gebieden te komen tot een geïntegreerd stuk stad, waarin de cultuurhistorische betekenis van deze strip ook nog voor de toekomst een betekenis kan hebben en de connectie met de overkoepelende H-structuur niet verkoren gaat. Daarom hebben zij het gebied niet alleen op cultuurhistorisch, stedenbouwkundig en architectonisch niveau geanalyseerd en beschreven, maar lichten zij er ook kenmerkende objecten uit die van betekenis kunnen zijn in het toekomstige ontwerp, zoals het futuristische kantoorgebouw De Mammoet (1980) en het bijzondere complex De Kristaltorens (1980). Deze kunnen als katalysator voor de doorontwikkeling van het gebied worden ingezet.

Foto’s: Stadsarchief Zoetermeer, Contrei

< terug naar overzicht rapporten