Zoek
Sluit dit zoekvak.
architectuur & stedenbouw 1965-1990

Complex Dijckhove, Westzeedijk, Rotterdam

Architect:
Nico Witstok, Architectencollectief Studio Acht, 1978

Titel Rapport:
Cultuurhistorische Verkenning Dijckhove

In opdracht van:
De cultuurhistorische verkenning van het complex Dijckhove aan de Westzeedijk te Rotterdam is opgesteld in opdracht van de woningcorporatie Woonstad. De waardestelling is noodzakelijk in verband met de planvorming van Woonstad rondom renovatie of sloop/nieuwbouw van het pand.

Auteur:
Joosje van Geest, 2023

Joosjevangeest.nl >

Nico Witstok (1933-2013) werkte vanaf de jaren 1950 mee aan een ommezwaai binnen de Rotterdamse stadsvernieuwing en volkshuisvesting waarbij gezocht werd naar een ombuiging van de rationeel geordende, grootschalige samenleving naar een vormgeving gebaseerd op menselijke waarden, zoals persoonlijke expressie, individualiteit en emotie.

Samen met de Zwitserse Pietro Hammel, deed Witstok mee aan meerdere prijsvragen waarbij zij regelmatig werden bekroond. Zo kregen zij in 1962 hoge waardering voor een prijsvraagontwerp voor Biersfelden, een uitbreidingsplan voor Bazel. En in 1964 ontvangen ze een bijzondere onderscheiding voor hun prijsvraagontwerp voor een schouwburg in Zürich. In 1961-1965 kwam een ontwerp van Hammel, Klunder en Witstok voor negen dienstwoningen op het eiland Roozenburg tot uitvoering voor de roeivereniging Eendracht. Een bekend ontwerp van het drietal Witstok, Hammel, Zwarts is de Asfaltcentrale (1969-1974) in de Spaanse Polder, dat zelfs de aandacht trok van de vooraanstaande Britse architectuurcriticus Kenneth Frampton. Helaas brandde het gebouw in 1992 af.

Het complex Dijckhove ligt op een belangrijke plaats aan de Westzeedijk op de kruising met de Westersingel, op de voormalige locatie van de Nieuwe Zuiderkerk. De Bejaarden Stichting was beheerder, Patrimonium de eigenaar. De flats waren bestemd voor bejaarden van protestants-christelijke huize. De bejaarden woonden er zelfstandig maar konden via een huistelefoon direct contact krijgen met de huismeester. Er werden maaltijden geserveerd in de gemeenschappelijke zaal. De voltooiing van de bouw geschiedde in oktober 1979.

Foto’s: Joosje van Geest

< terug naar overzicht rapporten