Search
Close this search box.
architectuur & stedenbouw 1965-1990

Buurtcentrum Transvaal, Amsterdam

Architect:
Dienst Volkshuisvesting, Amsterdam (Pi de Bruijn en Ruud Snikkenburg), 1969-1975


Titel rapport:
Waardestelling Buurtcentrum Transvaal, Amsterdam

In opdracht van:
Erfgoedvereniging Heemschut; omdat de oorspronkelijke functie als buurtcentrum is vervallen, rees de vraag wat er met het gebouw moest gebeuren en of het pand vanuit architectuur- en cultuurhistorisch oogpunt waardevol is.

Auteur:
De Onderste Steen, Michiel Kruidenier, 2017

www.onderstesteen.com

In de jaren zestig van de vorige eeuw kwam er een uitgebreid, gemeentelijk programma om het woningbestand in de Amsterdamse Transvaalbuurt te saneren. Daarnaast werd er een voorzieningencentrum bedacht, om ook de in de buurt ontbrekende sociale structuur vorm te geven.

De Dienst Volkshuisvesting kreeg in 1969 de opdracht om hiervoor een ontwerp te maken. Een bestaand poortgebouw (1926) werd afgebroken en vervangen door een nieuw poortgebouw, waardoor de bestaande stedelijke structuur zoveel mogelijk bleef gehandhaafd. De twee bouwdelen op de hoeken herbergden op de begane grond een jeugdsoos, een crèche, een koffiebar en een ontmoetingsruimte. Hierboven waren de bibliotheek en de ruimtes voor hobby, creativiteit en groepsactiviteiten ondergebracht.

De beide gebouwdelen werden met elkaar verbonden door een loopbrug op de eerste verdieping en een grote, kolomvrije zaal op de tweede verdieping. Het gebouw is opgetrokken in een combinatie van een betonskelet, houten en ijzeren profielen en glazen bouwstenen. De ruimten zelf waren door middel van een montagewandsysteem op diverse manieren indeelbaar, waardoor ze voor meerdere doeleinden konden worden gebruikt.

De stedenbouwkundige en architectuurhistorische waarde van het gebouw is hoog. Het is een belangrijk werk binnen het oeuvre van de internationaal vermaarde architect Pi de Bruijn.

Foto’s: Stadsarchief Amsterdam, Rolf Bron