Zoek
Sluit dit zoekvak.
architectuur & stedenbouw 1965-1990

Boek in de maak over het werk van Jan Sterenberg

Foto: Heleen de Wit

In opdracht van de Stichting Berlagehuis Usquert werkt architectuurhistoricus Michiel Kruidenier aan een publicatie over de Groningse architect Jan Sterenberg (1923-2000), nadat er in 2019 een tentoonstelling in Ter Apel over de architect was georganiseerd. Het boek verschijnt eind 2021.

Sterenberg had een groot architecten- en ingenieursbureau in Ter Apel, met in de hoogtijdagen maar liefst 150 mensen in dienst. Het bureau is vooral bekend van de uitvinding van het woonerf, van de (sociale)woningbouwprojecten in woonwijken in Emmen en Assen en van de woondekken in Zoetermeer. Maar ook in de rest van het land was hij een veelgevraagd architect.

Joosje van Geest

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/147313/Van-woonerf-tot-woondek-de-sociale-woningbouw-van-Jan-Sterenberg

Tekst van Stichting Berlagehuis:

Groeikernen en woonmilieus. Architect Jan Sterenberg en het bouwen in de jaren ’70

Architect Jan Sterenberg (1923 – 2000) werkte in de overgangsperiode van strakke Wederopbouwwijken met rijtjeswoningen naar bloemkoolwijken met woonerven. Zijn bureau in Ter Apel was een van de grootste architectenbureaus van Nederland en bouwde tussen circa 1950 en 1980 tienduizenden woningen door het hele land, van de stadswijk Lewenborg in Groningen tot Buytenwegh de Leyens in Zoetermeer en stadsvernieuwing in Zwolle. Sterenberg zag wonen als een activiteit en zijn ontwerpen moesten bewoners aanzetten tot creatief gebruik van de woning en haar omgeving. De woningen waren sober en functioneel; de groene omgeving bood plaats voor ontspanning en aan spelende kinderen.

De politiek-actieve Sterenberg verkeerde met de bouw-elite van Nederland, en was tegelijkertijd groot pleitbezorger van inspraak. Zijn opvattingen over wonen en nieuwe woonvormen werden erkend met een hoogleraarschap aan de TU Delft. Desondanks ging zijn bureau begin jaren ’80 roemloos ten onder.

Dit rijk geillustreerde boek haalt de bevlogen pragmaticus Sterenberg uit de anonimiteit en plaatst het werk van de architect in zijn context. De problemen van destijds, zoals de grote vraag naar nieuwe woningen, de oplopende kosten en energiebesparing, zijn ook de belangrijke thema’s van nu. Groeikernen en woonmilieus. Architect Jan Sterenberg en het bouwen in de jaren ’70 toont aan de hand van zijn werk de mogelijkheden en de beperkingen waarmee zijn woningen zijn ontworpen en uitgevoerd.

Eerste uitgebreide monografie over de invloedrijke architect Jan Sterenberg: de maker van de huisvesting en leefomgeving van honderdduizenden Nederlanders. Rijk geïllustreerd met (nooit eerder gepubliceerde) foto’s. Actueel materiaal voor de enorme renovatie- en verduurzamingsoperatie waar de vele woningen uit de jaren ’70 nu voor staan. Verschijnt in het kader van Post-65 architectuur.