Zoek
Sluit dit zoekvak.
architectuur & stedenbouw 1965-1990

Almere-Haven Centrum

Architect:
Projectburo Almere, 1974-1980, 2e fase-1990


Titel rapport:
Almere-Haven Centrum

In opdracht van:
Gemeente Almere

Auteurs:
Isabel van Lent, Victorien Koningsberger, 2022

In het cultuurhistorisch gebiedsonderzoek met aanbevelingen voor transformatie staat Almere-Haven centraal. Isabel van Lent en Victorien Koningsberger zetten de uitgangspunten van Almere-Haven Centrum op een rij, analyseren vijf deelgebieden, definiëren de cultuurhistorische waarden en geven aanbevelingen voor toekomstige ontwikkelingen.

Nadat Zuidelijk Flevoland op 29 mei 1968 was drooggevallen, werd voortvarend gestart met de voorbereidingen van Almere. Voor de uitwerking van de plannen werd door de RIJP het Projektburo Almere in het leven geroepen. Almere werd gepositioneerd in de eeuwenlange geschiedenis van Hollandse havensteden. De modernistische opzet van Lelystad en de Amsterdamse Bijlmermeer, met scheiding tussen wonen, werken, recreatie en verkeer werd verlaten. In het rapport Ontwerp Almere-Haven uit 1974 is nadrukkelijk gekozen voor een andere koers: een mix van functies, waar wonen, werken, winkelen en cultuur vanzelfsprekend bij elkaar komen. Almere-Haven moest als eerste kern zowel zelfstandig kunnen functioneren als in samenhang met andere, nog te ontwikkelen kernen. De beleving van de stad en het landschap stond centraal, waarbij werd ingezet op een levendig stadshart, geënsceneerd aan een havenkom. Naast woningen kwamen er ook cafés en winkeltjes. Almere-Haven moest een Zuiderzeestadje worden, in de traditie van Enkhuizen, Hoorn en Edam. De eerste fase van Almere-Haven Centrum kwam in 1980 gereed. Het Havenblok van Maarten Voorwijk – dat in 1990 werd opgeleverd – is beschouwd als slotakkoord van de wijk Almere-Haven Centrum.

foto’s: Isabel van Lent, Victorien Koningsberger, 2022
Stadsarchief Almere

< terug naar overzicht rapporten